دانستنی های جرثقیل

دانستنی های جرثقیل

۰۲ بهمن ۹۵

هر جرثقیل متناسب با استفاده خاص در انواع زیادی از اشکال وجود دارد. ازکوچکترین جرثقیل، مورد استفاده در داخل کارگاه های آموزشی، به بلندترین جرثقیل برج، مورد استفاده برای ساخت ساختمان های بلند. جرثقیل کوچک نیز برای ساخت ساختمان های طبقات بالا، به منظور تسهیل در ساخت و ساز با رسیدن به فضاهای تنگ استفاده می شود. در نهایت، ما...

نوشته‌های ویژه
اخبار ویژه