ثبات

ثبات

۱۸ دی ۹۶

ثبات برای ثبات جرثقیل بایستی تعادل بین بار و وزنه های جرثقیل موجود باشد . نیروهای وارده به پایه های جرثقیل نزدیک صفر باشد تا واژگون نشود. بزرگی باری که مجاز است برای بلند کردن در دستگاههای مختلف بایستی از حد شکست اهرمها کمتر باشد تا حاشیه ایمن برای دستگاه فراهم باشد. بر اساس استانداردهای ایالات متحده برای جرثقیل های...

نوشته‌های ویژه
اخبار ویژه